Posty

Rybnik Świerklaniec - historia nieruchomości

Obraz
  W centrum Rybnika jest sporo kamienic reprezentujących różne style architektoniczne. Jedną z nich jest nieruchomość należąca do dawnej restauracji Świerklaniec. Budynek został wzniesiony w stylu neobarokowym, świadczy o tym bogata w detale architektoniczne fasada główna. Nieruchomość stoi przy ulicy Sobieskiego i  Św. Jana w Rybniku. Obecnie trwają prace remontowe nieruchomości, mające na celu odbudowę i rekonstrukcję fasady dawnego Świerklańca, który na wskutek błędnych decyzji uległ częściowemu zawaleniu. Ulica Sobieskiego w okresie drugiej wojny światowej - Rudolf-Heß-Straße Dawny Świerklaniec w Rybniku - historia nieruchomości Historia karczmy Świerklaniec sięga okresu średniowiecza w postaci legend. Od XVIII  jest związana ściśle z przywilejem ważenia piwa, które Rybnik otrzymał od Czech. W tamtym okresie Rybnik był małą czeską mieściną, gdzie w karczmie Świerklaniec rybniczanie popijali złoty napój. Skąd się wzięła nazwa Świerklaniec ? Słowo Świerklaniec pochodzi z języka czesk

Kompleks Akademicki w Rybniku - architektura i historia

Obraz
Historia kompleksu akademickiego w Rybniku Historia kompleksu akademickiego związana jest z dawnym szpitalem górniczym  ( Knappschaftlazarett zu Rybnik ) mieszczącym się przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. W roku 1857 Spółka Bracka mająca swoją siedzibę w Tarnowskich Górach wybudowała lecznicę przeznaczoną do rekonwalescencji chorych pracowników okolicznych kopalń i zakładów hutniczych.  Pierwotnie lecznica mieściła się w wynajętej, drewnianej nieruchomości przy ulicy Hallera w Rybniku. Według opisów z roku 1864 nieruchomość przy ulicy Rudzkiej posiadała masywne rozmiary, które składały się z dwupiętrowego budynku i jednopiętrowej przybudówki. Całość obiektu pokryta była dachem z blachy cynkowej.  W roku 1902 powiększono lecznicę poprzez dobudowanie kolejnego skrzydła. Zniszczony przez burzę blaszany dach został zastąpiony tekturą pokrytą smołą. W roku 1911 nieruchomości należące do szpitale rozszerzyły się o jeden budynek gospodarczy z kuchnią i pralnią, kotłownię z elektryczną centralą

Rybnik w Prusach

Obraz
 Rybnik w królestwie Prus - Provinz Schlesien Pierwszym władcą Rybnika był król Prus Fryderyk II Wielki, który w wyniku wygranej wojny z Austrią Habsburgów zajął niemal cały Śląsk (bez Śląska Cieszyńskiego i Śląska Opawskiego), która została włączona do królestwa jako Prowincja Śląska ( Provinz Schlesien ). Fryderyk Wielki był niesłychanie wszechstronnie wykształconym władcą Prus. Zniósł cenzurę prasy, rozbudował armię i administrację, usprawnił sądownictwo, zniósł tortury na terytorium królestwa, a także podjął się zadania reformy szkolnictwa, wprowadzając powszechny przymus szkolny na poziomie podstawowym. Frederyk II negatywnie oceniał Polaków, złe zdanie miał też o szlachcie polskiej, której poszczególnych przedstawicieli nazywał Monsieur Kikeriki (Pan Kukuryku). Fryderyk był agnostykiem, a o chrześcijaństwie wyrażał się z pogardą. Tolerował w swoim państwie różne wyznania, będąc pierwszym królem Prus, który tak otwarcie dystansował się od spraw religii. W instrukcji wydanej na poc

Volkslista z Górnego Śląska - gdzie jej szukać ?

Obraz
Na niemiecką listę narodowościową ( Deutsche Volksliste ) zostali wpisani przeważnie z własnej woli mieszkańcy przed wojennego, polskiego, autonomicznego województwa Śląskiego. Liczba osób z Górnego Śląska  posiadająca pełne lub tymczasowe obywatelstwo niemieckie wyniosła w roku 1945 około 1.450 tyś . Każdy, kto próbuje odtworzyć swoje śląskie drzewko genealogiczne i dowiedzieć się coś na temat narodowości i obywatelstwa swoich przodków napotyka na naturalną barierę w urzędach i archiwach.  Słyszymy zawsze to samo - " Volkslisty ze Śląska po prostu nie ma." Dokumentacja została zniszczona przez cofających się Niemców lub przez ludność miejscową, obawiającej się represji ze strony administracji polskiej. Chociaż często się słyszy, że w we wczesnym okresie panowania władzy ludowej na Górnym Śląsku, niemiecka lista narodowa była do dyspozycji komunistycznych władz. W tym artykule podam małe wskazówki gdzie i jak można odszukać w archiwach polskich i niemieckich wpisu na DVL. Zak

Rybniker Beobachter - 3 Juni 1943

Obraz
 Rybniker Beobachter jako organ prasowy rybnickiego NSDAP był wydawany na łamach Die schlesische Wanderer. Redakcja rybnickiej, urzędniczej gazety mieściła się na  Straße der S.A. 13 / dzisiejsza ulica Miejska.  Geschäftsstelle und Schriftleitung : Rybnik Straße der S.A. 13 Rybnik ulica S.A - okres administracji niemieckiej. Rybniker Beobachter 3 Juni 1943 - artykuły : Brak podróży wakacyjnych w okresie Zielonych Świąt Generalny Pełnomocnik ds. Przysposobienia do Pracy ogłasza: Wymagania wojny totalnej są bardzo obciążające. Niemiecka Reichsbahn! Do tego stopnia, że nie jest możliwe uruchomienie dodatkowego połączenia pasażerskiego w okresie Zielonych Świątek.  Dlatego też należy wymagać od każdego obywatela, aby powstrzymał się od wszelkich podróży, których można by uniknąć, zwłaszcza w te dni, kiedy doświadczenie pokazuje, że Reichsbahn jest szczególnie obciążona. Poza bardzo nielicznymi przypadkami, w których zamknięte przewozy wczasowiczów pracowniczych do i z zagranicy, dlatego w

Der oberschlesische Wanderer Zeitung

Obraz
  Der oberschlesische Wanderer - Amtlisches Organ der NSDAP. Sowie aller Städtischen und Staatlichen Behörden był urzędowym organem prasowym należącym do niemieckiej NSDAP. Na łamach partyjnej gazety, dziennikarze publikowali artykuły na temat Rybnika w dziale - " Rybniker Beobachter " ( Rybnicki obserwator ). Cena jednego egzemplarza wynosiła 15 feningów lub 30 groszy Der oberschlesische Wanderer - Amtlisches Organ der NSDAP W numerze Der oberschleschiche Wanderer z dnia 30 września 1939 roku ukazał się artykuł na temat niemieckich uroczystości na cześć wyzwolenia Rybnika przez niemiecki Wehrmacht. " Rybnik dankte dem Führer Nun erlebte auch das Rybniker Gebiet seinen historischen Tag. Zu einem eindrucksvollen. Bekenntnis deutschen Geistes wurde am gestrigen. Sonntag in Rybnik die Befreiungsjeier , die durch die Anwesenheit von Gauleiter-Stellvertreter Pg. Bracht ihr besonderes Gepräge erhielt Schon in den ersten Vormittagsstunden des Sonntag durchzogen Marschabteilung

Stadion Miejski w Rybniku

Obraz
Stadion przy ulicy Gliwickiej został wybudowany w czerwcu 1939 roku, na krótko przed wybuchem II wojny światowej. W tamtym okresie rybnicki stadion był jak na tamte czasy bardzo nowoczesny. Zaprojektowany w stylu modernistycznym obiekt sportowy należał do planów rozbudowy miasta za czasów urzędującego w rybnickim ratuszu - burmistrza Władysława Webera. Obecnie stadion miejski po wcześniejszych pracach modernistycznych może pomieścić około 10.000 tyś ludzi. Stadion jest oświetlony przez lampy o natężeniu 1200 luksów. Kompleks sportowy mieszczący się przy ulicy Gliwickiej składa się z :  boiska z murawą o wymiarach 105 x 72 metry. toru żużlowego  modernistycznej wieży zegarowej w kształcie prostopadłościanu zwieńczonej lekko wygiętym ku górze płaskim dachem. Kas biletowych zaprojektowanych również w stylu modernistycznym, wybudowanych na planie kwadratu z szerokim zadaszeniem, chroniącym przed opadami atmosferycznymi. Między kasami umieszczono bramy prowadzące na stadion, które wkomponow

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ( Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt in Rybnik )

Obraz
Kompleks szpitalny ( Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt in Rybnik )   jest jednym z głównych ambasadorów  niemieckiej architektury w mieście Rybnik. Pierwotna zabudowa nieruchomości należąca do szpitala była w całości wykonana z czerwonej cegły, nadając surowy i mroczny ton szpitalnym budynkom. Ta nutka tajemniczości ceglanej architektury  pozostała do dziś. I są to pierwsze wrażenia, które odczuwamy, podczas przechadzania się alejkami po terenie szpitala. Można zauważyć, że w pejzażu architektonicznym zespołu budynków, niemieccy architekci zadbali o każdy szczegół i element, który podkreśla bogactwo form i sposobu wyrażania w cegle stylów architektonicznych dawnych epok. Historyzujący nurt , który obejmuje budownictwo szpitalne, kontrastuje z modernizmem, który pojawił się w kolejnej fazie rozbudowy szpitala w latach 30-tych zeszłego wieku. Biel świeżych tynków zaczęła się wypełniać z rozpaloną  do czerwoności  ceramiczną cegłą, a tradycyjna, masywna bryła musiała poddać się lekkości

Architektura socjalistyczna w Rybniku

Obraz
Rybnik na tle sąsiednich miast nie został zbyt dotkliwie zniszczony podczas II wojny światowej. Centrum miasta doznało pewnych strat i ze względu na brak materiałów budowlanych, a także z powodu wysokiego ubytku wśród wykwalifikowanych pracowników budowlanych powoli dźwigało się do góry, chociaż sam proces odbudowy trwał bardzo długo. Zaraz po przejściu frontu i wycofaniu się armii niemieckiej w głąb terytorium rozpadającej się III Rzeszy w Rybniku zaczęły powstawać pierwsze ośrodki i komórki komunistycznego reżimu. Polska administracja zaadoptowała na ten cel kilka obiektów, często zmieniając tylko szyld. Dawne budynki należące do Policji, władz administracyjnych, wymiaru sprawiedliwości i NSDAP należały teraz do władz komunistycznych; polskich i sowieckich. Architektura socrealistyczna w Rybniku  Socrealizm jako architektoniczny nurt w powojennej Polsce został zapożyczony od ZSRR. Dekretem Bolesława Bieruta został ogłoszony jako jedyny słuszny styl architektoniczny w budującej socjal